Managementul proiectelor
(3 voturi)

Printeaza acest articol Email This Post 6,352 vizualizari

In mod traditional un proiect este definit ca fiind: “un efort temporar intreprins cu scopul de a crea in mod nerepetitiv un produs sau serviciu”. Proiectele reprezinta un mijloc de a raspunde acelor solicitari care nu pot fi adresate in cadrul cursului operational normal al unei organizatii. Proiectele pot fi intreprinse la toate nivelurile ierarhice si pot angaja echipe compuse din una sau mai multe structuri ale organizatiei pe durate de timp care pot varia de la cateva luni la cativa ani. Intr-o societate in care schimbarea este cuvantul de ordine, modul eficient prin care o organizatie rezista pe piata este de a implementa proiecte de succes.

Office 2010 student

 

Programul se adreseaza managerilor de proiect si participantilor in proiecte.

 

Cele 2 zile ale programului imbina abordarea structurata a fiecarei etape a unui proiect cu exemple concrete, exercitii interactive si lucru in echipa.

Cursul combina materialele de managementul proiectelor cu instrumente folosite in mod curent in aceasta activitate, are ca finalitate inminarea unui set de instrumente de managementul proiectelor ce pot fi folosite de participanti imediat in organizatie.

 

Scopul cursului de Managementul Proiectelor poate fi rezumat astfel:

 • Oferirea unei abordari unice si structurate oricarui proiect
 • Furnizarea instrumentelor, metodelor si formularelor standard utilizate in cadrul proiectelor
 • Oferirea transparentei cu privire la managementul proiectelor in organizatia d-voastra
 • Furnizarea unui punct de referinta pentru oricine este interesat de initierea si/sau managementul proiectelor
 • Optimizarea planificarii si utilizarii resurselor aferente proiectelor
 • Asigurarea derularii si controlul proiectelor intr-o maniera standard in masura sa produca schimbarile solicitate.

 

Continutul cursului:

–          Definire proiect; tipuri de proiecte;

–          Principii in managementul proiectului;

–          Roluri si responsanbilitati ale Managerului de Proiect, ale proprietarului de proiect, Sponsorului, Coordonatorului de echipa proiect, Coordonatorului de resurse, Resursei pe proiect etc;

–     Flux si proceduri utilizate in Project Management:

 1. Initierea proiectului:
  • colectare idei;
  • definire propunere de proiect;
  • aprobare/respingere propunere de proiect;      
 2. Investigare:
 • Studiu de fezabilitate;
 • Prioritizare proiect;
 • Aprobare studiu de fezabilitate;
 • Analiza;
 • Design;
 • Dezvoltarea;
 • Etapa de testare;
 • Intrarea in productie;
 1. Lansarea proiectului
 2. Implementarea proiectului:
 1. Inchiderea si evaluarea proiectului;

 

–    Formulare si templaturi utilizate in project management;

–    Rezolvarea problemelor, riscurilor, solicitarilor de schimbare pe proiect;

 

 

Activitate Durata Metoda Observatii
Ziua I      
Activitati de deschidere 40 Icebreaker Participantii vor prezenta: proiecte incheiate in organizatie, proiecte mari, proiecte mici.
Faza de Initiere  In Project Management
Definitia unui proiect, Modelul matricial 10 Exercitiu inductiv In ce consta un proiect si cum se diferentiaza de activitatile curente in cadrul unei organizatii
„Fazele proiectelor” 10 Discutii Se vor comenta ideile principale reiesite din materialul citit de participanti. Se prezinta diagrame vizuale cu fazele principale ale proiectelor
Rolurile si responsabilitatile principalilor „stakeholders” in cadrul proiectelor 20 Discutii,  Brainstorming Sint prezentate pe scurt rolurile si reponsabilitatile pe care le indeplinesc  membrii echipei de proiect; Tool utilizat: Stakeholder analysis- si prezentarea unor strategii de influentare a stakeholderilor
Initiarea proiectului 10 Discutii Se prezinta fluxul pe care trebuie sa il urmeze o idee pentru a se transforma in proiect.
Definirea ariei de desfasurare a unui proiect 10 Tool-ri prezentate, exercitiu de grup In-out of frame; 15 Words Chart; Exemple concrete de aplicare a acestor tool-ri si importanta definirii clare a scopului unui proiect
Mod de documentare a fazei de initiere a unui proiect 15 Discutii, Formulare utilizate Formularul Propunere de proiect; Studiul de fezabilitate- mod de completare a lor si relevanta din punct de vedere al unei organizatii; Centralizarea acestora intr-o baza de date sau raport accesibil managementului
Analiza cost- beneficiu 30 Prezentare NPV, ROI, IRR, Payback Period, Cash Flow, Break Even point;  Mod de aplicare a acestora in identificarea costurilor si a beneficiilor in cadrul proiectelor
Exemplu de initiere a unui proiect 25 Activitate experentiala Participantilor li se va prezenta un model de documentare a unui proiect in faza de initiere: o actiune de Direct Mailing  pentru informarea clientilor asupra schimbarii sediului central al organizatiei
Intalniri efective 20 Discutii in grup Mod de realizare a unor intalniri efective: minute, agenda, follow-up formulare utilizate in Project Management pentru documentarea intalnirilor.
Mod de realizare a planului de proiect 30 Discutii in grup Rolul unui plan de proiect bine definit; exemplu de creare a unui plan de proiect folosind Microsoft Project-ul
Crearea WBS, precedentelor activitatilor, chart GANNT 20 Prezentare, discutii de grup Explicarea conceptelor si exemple de lucru
Reguli de aur in crearea unui plan de proiect 10 Activitate experentiala Participantilor li vor prezenta cateva reguli de baza  de aplicat  in crearea planului de proiect
Drumul Critic in proiecte 20 Prezentare, discutii de grup Critical Path Method, Forward planning and Backward planning
Recapitulare a fazei de initiere a proiectului 20 Brainstorming, discutii Participantii vor trece in revista principalele componente ale acestei faze, tool-ri utilizate in definirea unui proiect, formulare utilizate si modul de construire aunui plan de proiect 
Stabilirea prioritatii unui proiect in cadrul organizatiei 10 Discutii, prezentarea unui tool de prioritizare Introducerea notiunii de program management; Matricea de prioritizare a proiectului- determinarea scorului unui proiect
Revederea unui studiu de fezabilitate 20 Brainstorming Feed-back cu privire la modul de completare a informatiilor- se poate alege unul din studiile de fezabilitate completate de catre participanti
Faza de Lansare a Proiectului
Lansarea proiectului 10 Prezentare Decizia de deblocare a bugetului pentru un proiect si startarea proiectului; Fluxul pe care trebuie sa il urmeze un proiect aflat in faza de lansare in executie
Intalnirea de startare a proiectului (Kick Off meeting) 5 Discutii Formular utilizat in cadrul unei intalniri de initiere a proiectului
Completarea timesheet-ului pe sarcinile din proiecte 20 Discutii; prezentare pe calculator in cadrul unui Microsoft Project Utilizarea Microsoft Project-ului pentru completarea time-sheet-ului; Modele de tismesheet
Ziua a 2-a       
Recapitulare concepte din zilele anterioare 30 Discutii, Prezentare Scopul este de a se recapitula si structura informatiile.
Studiu de caz 20 Activitate individuala Prezentarea unor fomulare cu agenda din prima zi de curs si completarea timesheet-lui cu timpul alocat afectiv pe fiecare task
Faza de Implementare a proiectului
Faza de implementare a unui proiect 20 Prezentare, un Studiu de caz Prezentarea subfazelor din cadrul fazei de implementare: analiza, design, dezvoltare, etapa de testare, intrarea in productie
Cerintele in proiecte 20 Prezentare, studiu de caz Preluarea cerintelor si ierarhizarea lor: instrumente implicand  metode SMART de prioritizare, analiza KANO
Analiza 10 Prezentare,Brainstorming Participantii vor vedea un exemplu de specificatii functionale ce trebuie create in aceasta faza;
Analiza SWOT; Impact annalisys 20 Activitate experentiala Pentru proiectul prezentat ca exemplu se va face o analziaa diverselor solutii cu scopul de a determina cea mai buna varianta; se urmareste incadrarea in conditiile stipulate in Studiul de Fezabilitate
Documentul de analiza a proiectului 20 WorkshopDiscutii Li se va prezenta participantilor un document de analiza a proiectelor; Li se va cere completarea unuia pentru ideea de proiect la care au avut tema de gandire
Faza de Design a solutiei 20 Prezentare Documentatie Design solutie pe proiect
Tehnici de generarea ideilor 20 Prezentare,lucru in echipe de 4 Tool-ri prezentate: Written Brainstorming
Faza de dezvoltare a solutiei 20 Prezentare Actualizare status proiect; Cooperarea intre membrii echipei in faza de dezvoltare; formulare utilizate cu status proiect: Raportul Saptamnal de Activitate
Activitate Individuala 10 Activitate individuala Pe baza formularului de Weekly Status Report se completeaza de catre fiecare participant stadiul in care se afla propria activitate pentru ultima saptamana de lucru in cadrul ideii de proiect identificata anterior
Schimbarea, solicitari de schimbare in proiecte 10 Prezentare, discutii Fluxul in interiorul organizatiei privind rezolvarea solicitarilor de schimbare pe proiecte; Suport formularul de solicitare de schimbare si jurnalul solicitarilor de schimbare
Instrumentente utilizate in schimbare. 30 Prezentare, Lucru in grupe Participantii vor invata sa utilizeze instrumentele de mai jos:Cause- effect/Fishbone Diagram- utilizata pentru determinarea cauzelor ce genereaza schimbarea si efectelor acestora;

5 Why’s si  Pareto Diagram utlizate pt ierarhizarea solictarilor de schimbare;

Elevator Speech

Pentru fiecare instrument invatat se vor face aplicatii pe situatia concreta a organizatiei.

Instrumentente utilizate in schimbare. 20 Prezentare, Lucru in grupe Participantii vor invata sa utilizeze instrumentele de mai jos:Criteria Based Matrix- utilizata pentru priritizare de solutii de schimbare;

Shaping a common vision, etc

Pentru fiecare instrument invatat se vor face aplicatii pe situatia concreta a organizatiei.

Riscul si flux de tratare a riscurilor 20 Prezentare, discutii Fluxul in interiorul organizatiei privind rezolvarea riscurilor pe proiecte; Prioritizarea riscurilor; Suport formularul de risc si jurnalul de riscuri
Instrument utilizat in analiza de risc 20 Lucru in grupe Matricea de analiza a riscului: FMEA (Failure Mode and Effect Annalisys), modul de aplicare a acesteia pentru riscuri identificate pe initiativele de proiect determinate anterior; Expunerea la risc;
Problemele pe proiect si mod de tratare a problemelor 10 Prezentare, Lucru in grupe Diferentele intre problemele identificate pe proiect si riscuri, flux si mod de escaladare a problemelor: suport formularul de Probleme si Jurnalul de probleme
Studiu de caz 10   Documentarea riscurilor, problemelor, schimbarilor  in cadrul unui  proiect reprezentativ: rezolutii  si flux
Faza de testare in proiecte 20 Discutii, Prezentare Prezentarea componenetelor ce alcatuiesc faza de testare
Tipuri de testare si ordinea realizarii acestora 20 Prezentare, discutii Diferentele privind testarea functionala, integrata, de productie si stres/perfomanta; Scenarii de testare si  Rapoartele de testare;
Faza de testare pilot 10 Prezentare, Exemplu de test pilot Rapoartele de testare din faza pilot  si rolurile echipei de proiect din faza pilot. Documentul de accpetanta
Faza de intrare in productie 20 Prezentare, discutii Prezentarea fluxului din aceasta faza
Decizia de intrare in productie, accpetanta si tipuri de acceptanta 20 Prezentare, discutii Tipuri de acceptanta si relevanta lor pentru organizatie
Rapoartele periodice in cadrul proiectului 20 Prezentare Rapoarte de evolutii saptamanale sau periodice pe proiect, mod de raportare si relevanta pentru organizatie
Studiu de caz 30 Lucru in grupe Individual completarea unui Raport de Status pe o initiativa sau un proiect prestabilit
Alocarea resurselor in  Microsoft Project 60 Prezentare, discutii Se vor prezenta tipurile de resurse implicate in proiecte, alocarea lor pe taskuri si modul de evolutie a project Planului;
Faza de inchidere si evaluare
Relevanta incheierii formale a unui proiect 20 Prezentare, discutii Raportul de incheiere a unui proiect, efectuarea actualizarilor privind executia bugetara si flux de date interne
Rolul proprietarului proiectului incepand din momentul accepetarii raportului de incheiere a proiectului 10 Prezentare, discutii Se prezinta principalele atrubutii ce revin acestuia odata ce proiectul este implementat
Fazele ulterioare incheierii unui proiect 10 Prezentare, discutii Faza de mentenanta si service, mod de tratare a lucrurilor ramase nerezolvate, lectii invatate.
Recapitulare generala 20 Discutii