Maratonul dezvoltarii personale
(4 voturi)

Printeaza acest articol Email This Post 5,377 vizualizari

?Dac? discut?m despre ?Dezvoltarea personal??, atunci putem spune c? ? nu putem deveni cine vrem, r?m?n?nd cine suntem?. De aceea discu?ia se duce foarte mult spre domeniul schimb?rii ?i ?nv???rii de noi comportamente, abilit??i ?i structurarea de convingeri poten?atoare ?i eliminarea convingerilor limitative.

?n ziua de azi, schimbarea este o regul? mai degrab? dec?t o excep?ie.? Viteza cu care au loc schimb?rile este fenomenal?. Totu?i, adul?ii au probleme ?n implementarea schimb?rilor personale ?i profesionale. Schimbarea are leg?tur? cu ?nv??area, iar la adul?i problema nu este s? ?nve?e ceva nou, ci de multe ori s? uite ceea ce ?tiu.

Haide?i s? r?spundem sincer la o ?ntrebare: ?C?te schimb?ri personale am f?cut ?n ultimul an?? Oare nu cumva suntem ca un mecanism care func?ioneaz? de multe ori din iner?ie.

Schimb?rile se pot face pe mai multe niveluri: mediu, comportamente, strategii, convingeri, identitate. Pentru ca o schimbare s? fie de succes, atunci este bine ca aceast? s? fie congruent? pe cele 5 niveluri de mai sus.

S? ne imagin?m o persoan? care de 5 ani este supraponderal ?i vrea s? sl?beasc?. Chiar dac? va face eforturi de schimbare la nivelurile comportamentelor ?i strategiilor, adic? cur? de sl?bire ?i exerci?ii fizice, p?n? c?nd nu va face o schimbare la nivelul identit??ii, schimbarea f?cut? nu va fi stabilizat?. Mai devreme sau mai t?rziu va reveni la vechile comportamente.

Programul ?i va ajuta pe participan?i, furniz?ndu-le instrumente ?i tehnci, s? navigheze prin apele turbulente ale schimb?rii personale ?i s?-?i dezvolte un sistem de convingeri ?i strategii care s?-i ajute s? fie cine vor, s? fac? ce le place ?i s? ob?in? ce ??i doresc.

?

Dezvoltarea personal? se refer? la ac?iuni ?i aspira?ii orientate spre urm?toarele scopuri:

 • ?mbun?t??irea autocunoa?terii
 • Construirea sau schimbarea identit??ii
 • Dezvoltarea calit??ilor sau talentelor
 • Controlul defectelor
 • Construirea capitalului uman
 • ?mbun?t??irea stilului de via?? ?i a calit??ii vie?ii
 • Realizarea viselor
 • ?mplinirea a?tept?rilor
 • Tr?irea din inim? a experien?ei imediate
 • Dezvoltarea intui?iei
 • Controlul g?ndurilor

?

Metodele folosite sunt: exerci?ii de vizualizare, situa?ii experien?iale, jocuri de rol, chestionare, exerci?ii individuale ?i ?n echip?. Programul se poate desf??ura ?n grupe de 4-12 persoane ?i individual.

?

Dezvoltarea personal? se refera la urmatoarele arii?:

 • Autoevaluare
 • Identificarea stilului personal
 • Planuri de actiune
 • Stabilire si realizarea obiectivelor
 • Dieta si exercitii fizice
 • Comunicare
 • Relatii
 • Conflicte
 • Cresterea increderii
 • Controlul stresului

?

Programul are urm?toarea structur?:

 1. Identificarea obiectivelor cheie
  1. Identificarea obiectivelor din via?a personal?
  2. Identificarea obiectivelor din via?a profesional?
 2. Analiza situa?iei.
  1. Analiza stilului personal
  2. Analiza?eficacit??ii personale
 3. Proiectarea programului de dezvoltare
 4. Derularea programului de dezvoltare de training ?i coaching
  1. Sesiuni de training
  2. Sesiuni de coaching cu o frecven?? de 7-30 de zile
 5. Evaluarea permanent? a indicatorilor cheie

?

Programul va r?spunde la urm?toarele ?ntreb?ri fiec?rui dintre participan?i:

?

Ce ?mi doresc?

Care sunt ?elurile mele ?n via???

Ce este important ?n via?a mea?

Care sunt cele mai importante obiective pe termen scurt, mediu ?i lung?

?

Cine sunt?

Care sunt preferin?ele mele comportamentale?

Care sunt calit??ile mele?

Care sunt punctele de ?mbun?t??it?

Cum pot s? rela?ionez mai bine cu persoanele diferite?

?

Cum se fac schimb?rile ?n via???

Care sunt nivelurile la care se fac schimb?ri?

Care sunt metodele de a face schimbarea c?t mai u?oar??

Cum pot controla rezisten?a la schimbare?

?

Cum s? am o energie mai mare?

Cum pot s? intru instantaneu ?n zona de flux?

Cum ?mi pot controla stresul?

Cum pot face s? am o energie mai mare?

Care sunt alimentele care ?mi dau energie?

?

Obiective

La sf?r?itul programului participan?ii vor:

 • Identifica ceea ce este important ?n via??
 • Identifica stilul personal de abordare a situa?iilor
 • Cunoa?te metode de reducere a stresului
 • Cunoa?te metode ?i tehnici de a fi ?ntr-o stare resurs?
 • Identifica nivelul la care pot ac?iona pentru a face o schimbare
 • Avea un plan de dezvoltare personal?

?

Tematici

Obiective personale

Stil personal

 • Calit??i
 • Excese
 • Caren?e

Rela?ionarea cu alte persoane

Managementul stresului

Jocul intern ? Jocul extern

Construirea de st?ri resurs? (starea de flux)

Procesul schimb?rii

Convingerilor poten?atoare

Nivelurile neurologice ?i schimbarea

Aspectele pozitive ale schimb?rii

1 comentariu

 • Lidia Neagu pe 3 August 2011 at 13:08:17

  Buna ziua,acum v-am descoperit si imi place mult cea ce am citit. Doresc sa primesc de cate ori se poate materiale informative. Va multumesc Lidia